Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.12.14

Verš

tasmāc chākyo ’tha śuddhodo
lāṅgalas tat-sutaḥ smṛtaḥ
tataḥ prasenajit tasmāt
kṣudrako bhavitā tataḥ

Synonyma

tasmāt — Sañjayovi; śākyaḥ — Śākya; atha — potom; śuddhodaḥ — Śuddhoda; lāṅgalaḥ — Lāṅgala; tat-sutaḥ — syn Śuddhody; smṛtaḥ — je dobře známý; tataḥ — jemu; prasenajit — Prasenajit; tasmāt — Prasenajitovi; kṣudrakaḥ — Kṣudraka; bhavitā — narodí se; tataḥ — potom.

Překlad

Sañjayův syn bude Śākya, jemu se narodí Śuddhoda a jemu Lāṅgala. Lāṅgalovým synem bude Prasenajit a jeho synem se stane Kṣudraka.