Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.11.8

Verš

kadācil loka-jijñāsur
gūḍho rātryām alakṣitaḥ
caran vāco ’śṛṇod rāmo
bhāryām uddiśya kasyacit

Synonyma

kadācit — jednou; loka-jijñāsuḥ — s touhou poznat veřejnost; gūḍhaḥ — skrývající se v převleku; rātryām — v noci; alakṣitaḥ — aniž by Ho kdokoliv poznal; caran — procházející se; vācaḥ — hovořící; aśṛṇot — slyšel; rāmaḥ — Pán Rāmacandra; bhāryām — o Jeho ženě; uddiśya — zmiňujícího se; kasyacit — někoho.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Jednou, když se Pán Rāmacandra procházel tajně v noci, skrytý v převleku, aby zjistil, co si o Něm lidé myslí, zaslechl jednoho muže, jak nepěkně mluví o Jeho manželce Sītādevī.