Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.11.9

Verš

nāhaṁ bibharmi tvāṁ duṣṭām
asatīṁ para-veśma-gām
straiṇo hi bibhṛyāt sītāṁ
rāmo nāhaṁ bhaje punaḥ

Synonyma

na — ne; aham — já; bibharmi — mohu se starat; tvām — o tebe; duṣṭām — protože jsi znečištěná; asatīm — necudná; para-veśma-gām — žena, která šla do domu jiného muže a dopustila se cizoložství; straiṇaḥ — muž pod pantoflem; hi — jistě; bibhṛyāt — může přijmout; sītām — dokonce i Sītu; rāmaḥ — jako Pán Rāmacandra; na — ne; aham — já; bhaje — přijmu; punaḥ — znovu.

Překlad

(Muž říkal své nevěrné ženě:) Chodíš do domu jiného muže, a proto jsi necudná a znečištěná. Už se o tebe nebudu starat. Takový manžel pod pantoflem, jako je Pán Rāma, může přijmout manželku, jakou je Sītā, která žila v domě cizího muže, ale já nejsem jako On, a proto tě zpátky nepřijmu.