Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.11.7

Verš

namo brahmaṇya-devāya
rāmāyākuṇṭha-medhase
uttamaśloka-dhuryāya
nyasta-daṇḍārpitāṅghraye

Synonyma

namaḥ — skládáme uctivé poklony; brahmaṇya-devāya — Nejvyššímu Pánu, jehož uctívaným božstvem jsou brāhmaṇové; rāmāya — Pánu Rāmacandrovi; akuṇṭha-medhase — jehož paměť a poznání nejsou nikdy narušeny úzkostí; uttamaśloka-dhuryāya — nejlepší ze slavných osobností; nyasta-daṇḍa-arpita-aṅghraye — jehož lotosové nohy uctívají mudrci, na něž se nevztahuje žádný trest.

Překlad

Ó Pane, jsi Nejvyšší Osobnost Božství, pokládající brāhmaṇy za své uctívané božstvo. Tvé poznání a paměť nejsou nikdy narušeny úzkostí. Jsi nejpřednější ze všech slavných osobností v tomto světě a Tvé lotosové nohy uctívají mudrci, na něž se nevztahuje žádný trest. Ó Pane Rāmacandro, skládáme Ti uctivé poklony.