Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.10.13

Verš

yad-roṣa-vibhrama-vivṛtta-kaṭākṣa-pāta-
sambhrānta-nakra-makaro bhaya-gīrṇa-ghoṣaḥ
sindhuḥ śirasy arhaṇaṁ parigṛhya rūpī
pādāravindam upagamya babhāṣa etat

Synonyma

yat-roṣa — jehož hněv; vibhrama — způsobený; vivṛtta — obrátil; kaṭākṣa- pāta — pohledem; sambhrānta — znepokojil; nakra — krokodýly; makaraḥ — a žraloky; bhaya-gīrṇa-ghoṣaḥ — jejichž hlasy umlčel strach; sindhuḥ — oceán; śirasi — na své hlavě; arhaṇam — všechny předměty pro uctívání Pána; parigṛhya — nesoucí; rūpī — jenž přijal podobu; pāda-aravindam — k lotosovým nohám Pána; upagamya — když dospěl; babhāṣa — pravil; etat — následující.

Překlad

Poté, co Pán Rāmacandra dorazil na pláž, se tři dny postil a očekával příchod oceánu v zosobněné podobě. Když oceán nepřišel, Pán projevil svou zábavu hněvu a pouhý pohled, který na něj upřel, způsobil, že všechny živé bytosti v něm, včetně krokodýlů a žraloků, zneklidněly strachem. Zosobněný oceán tehdy bázlivě přišel k Pánu Rāmacandrovi se všemi předměty pro Jeho uctívání. Padl k Jeho lotosovým nohám a promluvil.