Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.9.12

Verš

tato gṛhītvāmṛta-bhājanaṁ harir
babhāṣa īṣat-smita-śobhayā girā
yady abhyupetaṁ kva ca sādhv asādhu vā
kṛtaṁ mayā vo vibhaje sudhām imām

Synonyma

tataḥ — poté; gṛhītvā — když se zmocnila; amṛta-bhājanam — nádoby obsahující nektar; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství, Hari, v podobě Mohinī; babhāṣa — promluvila; īṣat — lehce; smita-śobhayā girā — s líbezným úsměvem a slovy; yadi — jestliže; abhyupetam — slíbeno, že bude přijato; kva ca — ať je to cokoliv; sādhu asādhu — ať čestné nebo nečestné; kṛtam mayā — je Mnou učiněno; vaḥ — vám; vibhaje — dám vám váš náležitý podíl; sudhām — nektar; imām — tento.

Překlad

Jakmile se Nejvyšší Osobnost Božství zmocnila nádoby s nektarem, lehce se usmála a pronesla poutavá slova. Řekla: Moji milí démoni, mohu se ujmout této zodpovědnosti a rozdělit mezi vás nektar, jste-li ochotni přijmout vše, co učiním, ať je to čestné nebo nečestné.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se nemůže řídit ničími rozkazy. Vše, co dělá, je absolutní. Démoni však byli zmateni Jeho iluzorní energií, a tak od nich Mohinī-mūrti získala slib, že ať udělá cokoliv, oni to přijmou.