Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.7.5

Verš

kṛta-sthāna-vibhāgās ta
evaṁ kaśyapa-nandanāḥ
mamanthuḥ paramaṁ yattā
amṛtārthaṁ payo-nidhim

Synonyma

kṛta — když upravili; sthāna-vibhāgāḥ — rozdělení míst, která měli držet; te — oni; evam — takto; kaśyapa-nandanāḥ — Kaśyapovi synové (polobozi i démoni); mamanthuḥ — stloukali; paramam — s velkým; yattāḥ — úsilím; amṛta-artham — aby získali nektar; payaḥ-nidhim — oceán mléka.

Překlad

Poté, co se shodli na tom, jak budou hada držet, začali Kaśyapovi synové — polobozi i démoni — stloukat oceán mléka s touhou získat nektar.