Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.7.6

Verš

mathyamāne ’rṇave so ’drir
anādhāro hy apo ’viśat
dhriyamāṇo ’pi balibhir
gauravāt pāṇḍu-nandana

Synonyma

mathyamāne — během stloukání; arṇave — v oceánu mléka; saḥ — ta; adriḥ — hora; anādhāraḥ — bez opory; hi — jistě; apaḥ — do vody; aviśat — potápěla se; dhriyamāṇaḥ — držená; api — i když; balibhiḥ — mocnými polobohy a démony; gauravāt — jelikož byla velice těžká; pāṇḍu-nandana — ó synu Pāṇḍua (Mahārāji Parīkṣite).

Překlad

Ó synu Pāṇḍuovské dynastie, když byla hora Mandara takto používána jako tlouk v oceánu mléka, neměla o co se opřít, a přestože ji držely silné ruce polobohů a démonů, zmizela pod hladinou.