Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.7.7

Verš

te sunirviṇṇa-manasaḥ
parimlāna-mukha-śriyaḥ
āsan sva-pauruṣe naṣṭe
daivenātibalīyasā

Synonyma

te — všichni (polobozi a démoni); sunirviṇṇa-manasaḥ — v mysli velmi zklamaní; parimlāna — vyschlá; mukha-śriyaḥ — krása jejich tváří; āsan — stala se; sva-pauruṣe — s jejich udatností; naṣṭe — ztracená; daivena — řízením osudu; ati-balīyasā — který je vždy silnější než cokoliv jiného.

Překlad

Jelikož se řízením osudu hora potopila, polobozi a démoni byli zklamáni a měli svraštěné obličeje.