Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.6.37

Verš

giri-pāta-viniṣpiṣṭān
vilokyāmara-dānavān
īkṣayā jīvayām āsa
nirjarān nirvraṇān yathā

Synonyma

giri-pāta — pádem hory Mandara; viniṣpiṣṭān — rozmačkané; vilokya — když viděl; amara — polobohy; dānavān — a démony; īkṣayā — pouhým svým pohledem; jīvayām āsa — přivedl zpátky k životu; nirjarān — beze smutku; nirvraṇān — bez pohmožděnin; yathā — jako.

Překlad

Když Pán viděl, že většina démonů a polobohů byla rozmačkána spadlou horou, pohlédl na ně a přivedl je zpátky k životu. Tak je přešel zármutek a neměli dokonce ani pohmožděná těla.