Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.5.41

Verš

vipro mukhād brahma ca yasya guhyaṁ
rājanya āsīd bhujayor balaṁ ca
ūrvor viḍ ojo ’ṅghrir aveda-śūdrau
prasīdatāṁ naḥ sa mahā-vibhūtiḥ

Synonyma

vipraḥ — brāhmaṇové; mukhāt — z Jeho úst; brahma — védská písma; ca — také; yasya — jehož; guhyam — z Jeho důvěrného poznání; rājanyaḥ — kṣatriyové; āsīt — vzešli; bhujayoḥ — z Jeho paží; balam ca — jakož i tělesná síla; ūrvoḥ — ze stehen; viṭ — vaiśyové; ojaḥ — a jejich odborné znalosti o výrobě; aṅghriḥ — z Jeho nohou; aveda — ti, kteří nedosahují védského poznání; śūdrau — třída pracovníků; prasīdatām — kéž je spokojen; naḥ — s námi; saḥ — On; mahā-vibhūtiḥ — svrchovaně mocný Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Brāhmaṇové a védské poznání pocházejí z úst Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, kṣatriyové a tělesná síla z Jeho paží, vaiśyové se svými odbornými znalostmi o výrobě a bohatství z Jeho stehen a śūdrové, kteří nedosahují védského poznání, pocházejí z Jeho nohou. Kéž je tento všemocný Nejvyšší Pán s námi spokojen!