Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.6

Verš

api vātithayo ’bhyetya
kuṭumbāsaktayā tvayā
gṛhād apūjitā yātāḥ
pratyutthānena vā kvacit

Synonyma

api — zdali; — nebo; atithayaḥ — hosté, kteří přijdou bez pozvání; abhyetya — poté, co přišli do domu; kuṭumba-āsaktayā — která jsi byla příliš připoutaná ke členům své rodiny; tvayā — tebou; gṛhāt — z domu; apūjitāḥ — aniž by byli náležitě uvítáni; yātāḥ — odešli; pratyutthānena — povstáním; — nebo; kvacit — někdy.

Překlad

Opomněla jsi snad z přehnané připoutanosti ke členům své rodiny náležitě přijmout nezvané hosty, kteří pak bez uvítání odešli?

Význam

Povinností hospodáře je přijmout hosty, i kdyby se jednalo o nepřítele. Když přijde host do domu, musí ho člověk náležitě uvítat tak, že vstane a nabídne mu místo k sezení. Písma přikazují: gṛhe śatrum api prāptaṁ viśvastam akutobhayam — dokonce i když do domu přijde nepřítel, je třeba ho přijmout tak, aby zapomněl na nepřátelství hostitele. Každý by měl s ohledem na své postavení náležitě přijmout kohokoliv, kdo přijde do jeho domu. Přinejmenším by mu měl nabídnout místo k sezení a sklenici vody, aby se host necítil nespokojen. Kaśyapa Muni se Aditi ptal, zda nebyli takoví (atithi) hosté zneuctěni. Slovo atithi se vztahuje na člověka, který přijde bez pozvání.