Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.11.30

Verš

aśmasāramayaṁ śūlaṁ
ghaṇṭāvad dhema-bhūṣaṇam
pragṛhyābhyadravat kruddho
hato ’sīti vitarjayan
prāhiṇod deva-rājāya
ninadan mṛga-rāḍ iva

Synonyma

aśmasāra-mayam — z oceli; śūlam — oštěp; ghaṇṭā-vat — s přivázanými zvonky; hema-bhūṣaṇam — ozdobený zlatými šperky; pragṛhya — vzal do ruky; abhyadravat — mocně kráčel; kruddhaḥ — s hněvivou náladou; hataḥ asi iti — teď je s tebou konec; vitarjayan — takto řvoucí; prāhiṇot — udeřil; deva-rājāya — krále Indru; ninadan — vydávající zvuk; mṛga-rāṭ — lev; iva — jako.

Překlad

Namuci zuřil a řval jako lev. Vzal ocelový oštěp, na němž byly přivázané zvonky a jenž byl ozdoben šperky ze zlata, a hlasitě zvolal: “Teď je s tebou konec!” Takto se přiblížil k Indrovi, aby ho usmrtil, a vypustil svou zbraň.