Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.6.28

Verš

śrutam etan mayā pūrvaṁ
jñānaṁ vijñāna-saṁyutam
dharmaṁ bhāgavataṁ śuddhaṁ
nāradād deva-darśanāt

Synonyma

śrutam — vyslechnuté; etat — toto; mayā — mnou; pūrvam — dříve; jñānam — důvěrné poznání; vijñāna-saṁyutam — spojené s jeho uplatněním v praxi; dharmam — transcendentální náboženství; bhāgavatam — ve vztahu k Nejvyšší Osobnosti Božství; śuddham — jež nemá nic společného s hmotnými činnostmi; nāradāt — od velkého světce Nārady; deva — Nejvyšší Pán; darśanāt — který vždy vidí.

Překlad

Prahlāda Mahārāja pokračoval: Toto poznání, které se nazývá bhāgavata-dharma, je veskrze vědecké. Zakládá se na logice a filozofii a je prosté veškerého hmotného znečištění. Obdržel jsem ho od velkého světce Nārady Muniho, který se neustále věnuje oddané službě.