Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.54

Verš

yadācāryaḥ parāvṛtto
gṛhamedhīya-karmasu
vayasyair bālakais tatra
sopahūtaḥ kṛta-kṣaṇaiḥ

Synonyma

yadā — když; ācāryaḥ — učitelé; parāvṛttaḥ — začali se věnovat; gṛha-medhīya — rodinného života; karmasu — povinnostem; vayasyaiḥ — svými přáteli stejného věku; bālakaiḥ — chlapci; tatra — tam; saḥ — on (Prahlāda Mahārāja); apahūtaḥ — volán; kṛta-kṣaṇaiḥ — čekající na příhodnou chvíli.

Překlad

Když učitelé odešli domů věnovat se svým rodinným záležitostem, žáci stejně staří jako Prahlāda Mahārāja volali, aby Prahlāda využil volna a šel si s nimi hrát.

Význam

V době oběda, když učitelé odešli ze třídy, si chtěli žáci s Prahlādem hrát a volali ho k sobě. Z následujících veršů však bude zřejmé, že Prahlāda Mahārāja neměl o hraní příliš velký zájem. Chtěl využít každé chvíle k rozvíjení vědomí Kṛṣṇy. Proto, jak je zde vyjádřeno slovem kṛta-kṣaṇaiḥ, využil příznivé doby, kdy bylo možné kázat o vědomí Kṛṣṇy, následujícím způsobem.