Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.4.27

Verš

yadā deveṣu vedeṣu
goṣu vipreṣu sādhuṣu
dharme mayi ca vidveṣaḥ
sa vā āśu vinaśyati

Synonyma

yadā — když; deveṣu — vůči polobohům; vedeṣu — vůči védským písmům; goṣu — vůči kravám; vipreṣu — vůči brāhmaṇům; sādhuṣu — vůči světcům; dharme — vůči náboženským zásadám; mayi — vůči Mně, Nejvyšší Osobnosti Božství; ca — a; vidveṣaḥ — nepřátelský; saḥ — ten; vai — skutečně; āśu — velice brzy; vinaśyati — je zničen.

Překlad

Když někdo vystupuje nepřátelsky vůči polobohům, kteří zastupují Nejvyšší Osobnost Božství, Védám, které dávají veškeré poznání, kravám, brāhmaṇům, vaiṣṇavům, náboženským zásadám a nakonec Mně, Nejvyšší Osobnosti Božství, bude i se svou civilizací velice brzy zničen.