Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.12.8

Verš

keśa-prasādhanonmarda-
snapanābhyañjanādikam
guru-strībhir yuvatibhiḥ
kārayen nātmano yuvā

Synonyma

keśa-prasādhana — kartáčování vlasů; unmarda — masírování; snapana — koupání; abhyañjana-ādikam — masírování těla olejem a tak dále; guru-strībhiḥ — od manželky duchovního učitele; yuvatibhiḥ — velmi mladé; kārayet — má dovolit takové jednání; na — nikdy; ātmanaḥ — jako osobní službu; yuvā — mladý student.

Překlad

Je-li manželka duchovního učitele mladá, mladý brahmacārī jí nemá dovolit, aby pečovala o jeho vlasy, masírovala mu tělo olejem nebo ho jako matka láskyplně koupala.

Význam

Mezi studentem či žákem a manželkou duchovního mistra či učitele panuje vztah jako mezi synem a matkou. Matka někdy pečuje o syna tak, že mu češe vlasy, masíruje tělo olejem nebo ho koupe. Manželka učitele je rovněž matka (guru-patnī), a proto může o žáka pečovat mateřským způsobem. Je-li to však mladá žena, mladý brahmacārī jí nemá dovolit, aby se ho dotýkala. To je striktně zakázáno. Celkem je sedm druhů matek:

ātma-mātā guroḥ patnī
brāhmaṇī rāja-patnikā
dhenur dhātrī tathā pṛthvī
saptaitā mātaraḥ smṛtāḥ

Je to původní matka, manželka učitele či duchovního mistra, manželka brāhmaṇy, manželka krále, kráva, chůva a Země. Neopodstatněné styky se ženami, dokonce i s vlastní matkou, sestrou či dcerou, jsou přísně zakázány. To je znak lidské civilizace. Civilizace, která mužům dovoluje stýkat se s ženami bez omezení, je civilizací zvířat. V Kali-yuze lidé prosazují volnost, ale volně se stýkat se ženami a hovořit s nimi jako se sobě rovnými je ve skutečnosti známkou necivilizovanosti.