Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.1.24

Verš

hiṁsā tad-abhimānena
daṇḍa-pāruṣyayor yathā
vaiṣamyam iha bhūtānāṁ
mamāham iti pārthiva

Synonyma

hiṁsā — utrpení; tat — tohoto; abhimānena — kvůli falešnému pojetí; daṇḍa-pāruṣyayoḥ — když přijde trest a kárání; yathā — stejně jako; vaiṣamyam — mylné pojetí; iha — zde (v tomto těle); bhūtānām — živých bytostí; mama-aham — moje a já; iti — tak; pārthiva — ó pane země.

Překlad

Můj milý králi, podmíněná duše s tělesným pojetím života považuje tělo za své vlastní já a vše, co má k tělu nějaký vztah, pokládá za své. Následkem této mylné představy podléhá protikladům, jako je chvála a trest.

Význam

Duše pociťuje důsledky kárání či chvály jedině tehdy, když se považuje za tělo. Pak prohlásí někoho za svého nepřítele a někoho jiného za přítele; nepřítele chce trestat a přítele vítat. Toto vytváření přátel a nepřátel je výsledkem tělesného pojetí života.