Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.8.13

Verš

jaleṣu māṁ rakṣatu matsya-mūrtir
yādo-gaṇebhyo varuṇasya pāśāt
sthaleṣu māyāvaṭu-vāmano vyāt
trivikramaḥ khe vatu viśvarūpaḥ

Synonyma

jaleṣu — ve vodě; mām — mě; rakṣatu — chraň; matsya-mūrtiḥ — Nejvyšší Pán v podobě velké ryby; yādaḥ-gaṇebhyaḥ — před dravými vodními živočichy; varuṇasya — poloboha jménem Varuṇa; pāśāt — před provazem; sthaleṣu — na zemi; māyā-vaṭu — milostivá podoba Pána jako trpaslíka; vāmanaḥ — jménem Vāmanadeva; avyāt — kéž chrání; trivikramaḥ — Trivikrama, Jehož tři obří kroky připravily Baliho o tři světy; khe — na nebi; avatu — kéž Pán chrání; viśvarūpaḥ — gigantická vesmírná podoba.

Překlad

Kéž mě Pán, Jenž přijímá tělo velké ryby, chrání ve vodě před dravými zvířaty, společníky poloboha Varuṇy. Expandováním Své iluzorní energie Pán přijal podobu trpaslíka Vāmany — kéž mě Vāmana chrání na zemi. Gigantická podoba Pána, Viśvarūpa, zabírá tři světy — kéž mě proto Ona chrání na nebi.

Význam

Tato mantra žádá Nejvyšší Osobnost Božství v inkarnacích ryby, Vāmanadeva a Viśvarūpy o ochranu ve vodě, na zemi a na nebi.