Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.8.11

Verš

ātmānaṁ paramaṁ dhyāyed
dhyeyaṁ ṣaṭ-śaktibhir yutam
vidyā-tejas-tapo-mūrtim
imaṁ mantram udāharet

Synonyma

ātmānam — vlastní já; paramam — nejvyšší; dhyāyet — má meditovat o; dhyeyam — který je hoden meditace; ṣaṭ-śaktibhiḥ — šest vznešených vlastností; yutam — vlastnící; vidyā — učící se; tejaḥ — vliv; tapaḥ — askeze; mūrtim — zosobněné; imam — tuto; mantram — mantru; udāharet — má recitovat.

Překlad

Po dokončení této recitace se má vykonavatel považovat za kvalitativně totožného s Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, Jenž v plné míře oplývá šesti vznešenými vlastnostmi a o Němž je vhodné meditovat. Poté má recitovat následující ochrannou modlitbu k Pánu Nārāyaṇovi, zvanou Nārāyaṇa-kavaca.