Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.7.33

Verš

na garhayanti hy artheṣu
yaviṣṭhāṅghry-abhivādanam
chandobhyo ’nyatra na brahman
vayo jyaiṣṭhyasya kāraṇam

Synonyma

na — ne; garhayanti — zakazují; hi — vskutku; artheṣu — pro dosažení cílů; yaviṣṭha-aṅghri — u lotosových nohou mladší osoby; abhivādanam — skládat poklony; chandobhyaḥ — védské mantry; anyatra — kromě; na — ne; brahman — ó brāhmaṇo; vayaḥ — věk; jyaiṣṭhyasya — vyššího postavení; kāraṇam — příčina.

Překlad

Polobozi pokračovali: Neboj se, že tě někdo bude kritizovat za to, že jsi mladší než my. Ve vztahu k védským mantrám tato etiketa neplatí. V jiných případech je vyšší postavení dáno věkem, ale i mladšímu je možné skládat uctivé poklony, je-li pokročilý v přednesu védských manter. I když jsi tedy oproti nám mladíkem, můžeš se bez váhání stát naším knězem.

Význam

Je řečeno: vṛddhatvaṁ vayasā vinā — člověk může být seniorem i bez pokročilého věku. I ten, kdo není starý, získá vyšší postavení, je-li pokročilý v poznání. Viśvarūpa byl oproti polobohům mladík, protože byl jejich synovcem, ale oni ho chtěli přijmout za svého kněze a to znamenalo, že od nich bude muset přijímat poklony. Polobozi vysvětlili, že by se kvůli tomu neměl zdráhat; mohl se stát jejich knězem, jelikož byl pokročilý ve védském poznání. Také Cāṇakya Paṇḍita radí: nīcād apy uttamaṁ jñānam — člověk může přijmout vzdělání od člena nižší společenské třídy. Brāhmaṇové, členové nejvznešenější varṇy, jsou učitelé, ale i příslušníka nižší rodiny — rodiny kṣatriyů, vaiśyů, nebo dokonce i śūdrů — lze přijmout za učitele, je-li obdařen poznáním. Śrī Caitanya Mahāprabhu to schválil, když vyjádřil tento názor před Rāmānandou Rāyem (Cc. Madhya 8.128):

kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kene naya
yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei ’guru' haya

Nezáleží na tom, zda je člověk brāhmaṇa, śūdra, gṛhastha nebo sannyāsī. To vše jsou hmotná označení a duchovně pokročilá osoba nemá s takovými označeními nic společného. Každý, kdo je pokročilý ve vědě vědomí Kṛṣṇy, se tedy může stát duchovním mistrem, ať už je v jakémkoliv společenském postavení.