Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.7.18

Verš

tac chrutvaivāsurāḥ sarva
āśrityauśanasaṁ matam
devān pratyudyamaṁ cakrur
durmadā ātatāyinaḥ

Synonyma

tat śrutvā — když slyšeli zvěsti; eva — vskutku; asurāḥ — démoni; sarve — všichni; āśritya — přijali útočiště; auśanasam — u Śukrācāryi; matam — pokyn; devān — polobozi; pratyudyamam — protiakci; cakruḥ — uskutečnili; durmadāḥ — nepříliš inteligentní; ātatāyinaḥ — vyzbrojeni k boji.

Překlad

Když démoni slyšeli o žalostném stavu krále Indry, na pokyn svého gurua Śukrācāryi se ozbrojili a vyhlásili polobohům válku.