Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.7.17

Verš

guror nādhigataḥ saṁjñāṁ
parīkṣan bhagavān svarāṭ
dhyāyan dhiyā surair yuktaḥ
śarma nālabhatātmanaḥ

Synonyma

guroḥ — svého duchovního mistra; na — ne; adhigataḥ — nacházející; saṁjñām — stopu; parīkṣan — když usilovně hledal všude kolem; bhagavān — nejmocnější Indra; svarāṭ — nezávislý; dhyāyan — meditoval; dhiyā — moudrostí; suraiḥ — polobohy; yuktaḥ — obklopený; śarma — klid; na — ne; alabhata — získal; ātmanaḥ — mysli.

Překlad

Přestože Indra s pomocí ostatních polobohů Bṛhaspatiho usilovně hledal, nemohl ho nalézt. Tehdy si pomyslel: “Běda, můj duchovní mistr je se mnou nespokojený a nyní nemohu dosáhnout štěstí.” Ačkoliv byl Indra obklopen polobohy, nenacházel klid mysli.