Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.2.8

Verš

etenaiva hy aghono ’sya
kṛtaṁ syād agha-niṣkṛtam
yadā nārāyaṇāyeti
jagāda catur-akṣaram

Synonyma

etena — tímto (voláním); eva — vskutku; hi — jistě; aghonaḥ — kdo je zatížen hříšnými reakcemi; asya — tohoto (Ajāmila); kṛtam — vykonané; syāt — je; agha — hříchů; niṣkṛtam — úplné odčinění; yadā — když; nārāyaṇa — ó Nārāyaṇe (jméno jeho syna); āya — prosím, pojď sem; iti — takto; jagāda — vyslovil; catuḥ-akṣaram — čtyři slabiky (nā-rā-ya-ṇa).

Překlad

Viṣṇudūtové pokračovali: I v minulosti — při jídle a jiných příležitostech — volal Ajāmila na svého syna: “Můj milý Nārāyaṇe, prosím tě, pojď sem!” Ačkoliv volal jméno svého syna, vyslovoval čtyři slabiky: nā-rā-ya-ṇa. Jen tím, že takto pronášel jméno Nārāyaṇa, dostatečně odčinil hříšné reakce z miliónů životů.

Význam

Již dříve, když Ajāmila páchal hříšné činnosti pro zaopatření své rodiny, pronášel jméno Nārāyaṇa bez přestupků. Zpívat svaté jméno Pána za účelem odstranění svých hříšných činností neboli hřešit na síle zpívání svatého jména je přestupek (nāmno balād yasya hi pāpa-buddhiḥ). Ale přestože Ajāmila hřešil, nikdy nepronášel svaté jméno Nārāyaṇa proto, aby tyto hříšné činnosti neutralizoval — pouze tak volal na svého syna. Proto bylo jeho volání účinné. Tím, že takto vyslovoval svaté jméno Nārāyaṇa, již zničil hříšné reakce nahromaděné za mnoho a mnoho let. Na počátku byl čistý, a přestože později napáchal mnoho hříšných činů, nedopustil se jediného přestupku, jelikož nepronášel svaté jméno Nārāyaṇa pro jejich odstranění. Ten, kdo neustále opakuje svaté jméno Pána bez přestupků, je vždy čistý. V tomto verši je potvrzeno, že Ajāmila již byl zbaven hříchů, a jelikož volal jméno Nārāyaṇa, bez hříchů také zůstal. Nezáleželo na tom, že volal svého syna; svaté jméno působilo samo o sobě.