Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.2.41

Verš

tato guṇebhya ātmānaṁ
viyujyātma-samādhinā
yuyuje bhagavad-dhāmni
brahmaṇy anubhavātmani

Synonyma

tataḥ — poté; guṇebhyaḥ — od kvalit hmotné přírody; ātmānam — mysl; viyujya — odpoutávající; ātma-samādhinā — plně zaměstnán oddanou službou; yuyuje — upíral; bhagavat-dhāmni — na podobu Pána; brahmaṇi — jež je Parabrahman (nikoliv modla); anubhava-ātmani — na kterou se vždy myslí (počínaje lotosovýma nohama a poté se postupuje vzhůru).

Překlad

Ajāmila se plně zaměstnal oddanou službou. Tak odpoutal mysl od uspokojování smyslů a zcela se pohroužil do myšlenek na podobu Pána.

Význam

Když člověk uctívá Božstvo v chrámu, jeho mysl bude přirozeně pohroužená v myšlenkách na Pána a Jeho podobu. Mezi Pánem a Jeho podobou není žádný rozdíl. Bhakti-yoga je proto nejsnadnějším jógovým systémem. Yogīni se snaží soustředit mysl na podobu Nadduše (Viṣṇua) v srdci, ale téhož cíle lze snadno dosáhnout, je-li mysl pohroužená v uctívání chrámového Božstva. V každém chrámu sídlí transcendentální podoba Pána, na kterou může člověk snadno myslet. Bude-li shlížet Pána během ārati, obětovat bhogu a neustále myslet na podobu Božstva, stane se z něho prvotřídní yogī. To je nejlepší jógový proces, jak potvrzuje Nejvyšší Osobnost Božství v Bhagavad-gītě (6.47):

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ

“Ten z yogīnů, který se ke Mně s velkou vírou neustále upíná, v nitru na Mě myslí a poskytuje Mi transcendentální láskyplnou službu, je se Mnou nejdůvěrněji spojen prostřednictvím yogy a je ze všech nejvyšší. To je Můj názor.” Prvotřídní yogī je ten, kdo ovládá své smysly a odpoutává se od hmotných činností tím, že neustále myslí na podobu Pána.