Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.2.26

Verš

aho me paramaṁ kaṣṭam
abhūd avijitātmanaḥ
yena viplāvitaṁ brahma
vṛṣalyāṁ jāyatātmanā

Synonyma

aho — běda; me — moje; paramam — nesmírně; kaṣṭam — ubohé postavení; abhūt — stalo se; avijita-ātmanaḥ — jelikož mé smysly byly neovládnuté; yena — čím; viplāvitam — zničené; brahma — všechny mé bráhmanské vlastnosti; vṛṣalyām — prostřednictvím śūdrāṇī, služebné; jāyatā — rodily se; ātmanā — mnou.

Překlad

Ajāmila řekl: Běda, jak hluboko jsem klesl následkem toho, že jsem byl služebníkem svých smyslů! Poklesl jsem z postavení řádně kvalifikovaného brāhmaṇy a plodil děti v lůně prostitutky.

Význam

Muži z vyšších tříd — brāhmaṇové, kṣatriyové a vaiśyové—neplodí děti v lůnech žen z nižších tříd. Ve védské společnosti je proto zvykem před svatbou přezkoumat horoskop dívky a chlapce a zjistit, zda se k sobě hodí. Védská astrologie vyjevuje podle tří kvalit hmotné přírody, zda se člověk narodil ve vipra-varṇě, kṣatriya-varṇě, vaiśya-varṇě či śūdra-varṇě. To je třeba ověřit, protože manželství mezi chlapcem z vipra-varṇy a dívkou ze śūdra-varṇy je nevhodné; jejich manželský život by byl pro oba utrpením. Chlapec se má tedy oženit s dívkou ze stejné kategorie. To je samozřejmě trai-guṇya, hmotný výpočet na základě Ved, ale jsou-li chlapec a dívka oddaní, není třeba tyto věci brát v úvahu. Oddaný je transcendentální, a manželství oddaných je proto velice šťastnou kombinací.