Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.2.27

Verš

dhiṅ māṁ vigarhitaṁ sadbhir
duṣkṛtaṁ kula-kajjalam
hitvā bālāṁ satīṁ yo ’haṁ
surā-pīm asatīm agām

Synonyma

dhik mām — hanba mi; vigarhitam — zavržený; sadbhiḥ — čestnými lidmi; duṣkṛtam — který páchal hříšné činy; kula-kajjalam — který zhanobil celou rodinnou tradici; hitvā — vzdal se; bālām — mladé manželky; satīm — počestné; yaḥ — kdo; aham — já; surāpīm — se ženou, která je zvyklá pít víno; asatīm — necudnou; agām — měl jsem pohlavní styk.

Překlad

Běda, jsem hoden zavržení! Jednal jsem tak hříšně, že jsem zhanobil celou rodinnou tradici. Opustil jsem svou počestnou a krásnou mladou manželku, abych mohl mít pohlavní styk s pokleslou prostitutkou, která je zvyklá pít víno. Hanba mi!

Význam

Tak uvažuje ten, kdo se stává čistým oddaným. Když je někdo milostí Pána a duchovního mistra pozdvižen na úroveň oddané služby, ze všeho nejdříve lituje svého minulého hříšného jednání. To mu pomůže pokročit v duchovním životě. Viṣṇudūtové dali Ajāmilovi příležitost stát se čistým oddaným a povinností čistého oddaného je litovat svých minulých hříšných činností — nedovoleného sexu, požívání omamných látek, jedení masa a hazardování. Nejenže se musí těchto špatných zvyků vzdát, ale musí vždy litovat hříchů, kterých se v minulosti dopustil. To je standard čisté oddanosti.