Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.2.14

Verš

sāṅketyaṁ pārihāsyaṁ vā
stobhaṁ helanam eva vā
vaikuṇṭha-nāma-grahaṇam
aśeṣāgha-haraṁ viduḥ

Synonyma

sāṅketyam — jako označení; pārihāsyam — žertem; — nebo; stobham — jako hudební pobavení; helanam — nedbale; eva — jistě; — nebo; vaikuṇṭha — Pána; nāma-grahaṇam — zpívání svatého jména; aśeṣa — neomezené; agha-haram — neutralizuje následky hříšného života; viduḥ — pokročilí transcendentalisté vědí.

Překlad

Ten, kdo zpívá svaté jméno Pána, je okamžitě osvobozen od reakcí za neomezené množství hříchů, dokonce i když zpívá nepřímo (aby tím vyjádřil něco jiného), žertem, pro hudební pobavení, nebo i nedbale. To uznávají všichni učenci znalí písem.