Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.41

Verš

śarat-padmotsavaṁ vaktraṁ
vacaś ca śravaṇāmṛtam
hṛdayaṁ kṣura-dhārābhaṁ
strīṇāṁ ko veda ceṣṭitam

Synonyma

śarat — na podzim; padma — lotos; utsavam — kvetoucí; vaktram — obličej; vacaḥ — slova; ca — a; śravaṇa — uchu; amṛtam — dávající potěšení; hṛdayam — srdce; kṣura-dhārā — ostří břitvy; ābham — jako; strīṇām — žen; kaḥ — kdo; veda — zná; ceṣṭitam — jednání.

Překlad

Obličej ženy je přitažlivý a krásný jako kvetoucí lotos na podzim. Její slova jsou velmi sladká a dávají potěšení uchu, ale když budeme studovat její srdce, pochopíme, že je nesmírně ostré — jako čepel břitvy. Kdo by za těchto okolností chápal jednání žen?

Význam

Kaśyapa Muni zde z materialistického hlediska názorně líčí ženu. Ženy jsou obvykle označovány za něžné pohlaví a zvláště v mládí, ve věku šestnácti či sedmnácti let, jsou pro muže velice přitažlivé. Obličej ženy je proto přirovnán k lotosu, který kvete na podzim. Stejně jako je lotos na podzim neobyčejně krásný, žena na prahu své mladistvé krásy je úžasně přitažlivá. V sanskrtu hlas ženy označuje slovo nārī-svara, neboť ženy často zpívají a jejich zpěv je nesmírně atraktivní. V současné době jsou velice populární filmové herečky a zvláště zpěvačky; některé z nich si pouhým zpěvem vydělávají pohádkové obnosy. Zpívání ženy je tedy nebezpečné — jak učil Śrī Caitanya Mahāprabhu — jelikož může způsobit, že sannyāsī padne takové ženě za oběť. Sannyāsa znamená vzdát se společnosti žen; jestliže ale sannyāsī naslouchá hlasu ženy a dívá se na její krásnou tvář, bude k ní přitahován a je jisté, že poklesne. Existuje mnoho příkladů — dokonce i velký mudrc Viśvāmitra se stal obětí Menaky. Ten, kdo má zájem o pokrok v duchovním vědomí, si tedy musí dávat zvláště dobrý pozor, aby se nedíval ženě do tváře a neposlouchal ženský hlas. Dívat se ženě do tváře a obdivovat její krásu nebo poslouchat její hlas a oceňovat, jak pěkně zpívá, je pro brahmacārīna či sannyāsīna subtilní poklesek. Kaśyapův popis ženských rysů je tedy velice poučný.

Žena, která má přitažlivé tělesné rysy, krásný obličej a sladký hlas, je přirozeně pastí na muže. Śāstry radí, že když taková žena přijde muži sloužit, je třeba ji považovat za temnou studnu zarostlou trávou. V polích je mnoho takových studní, a když o nich člověk neví, proboří se trávou a spadne dovnitř. Takových pokynů je mnoho. Jelikož se přitažlivost hmotného světa zakládá na přitažlivosti žen, Kaśyapa Muni uvažoval: “Kdo může za těchto okolností pochopit srdce ženy?” Cāṇakya Paṇḍita také radil: viśvāso naiva kartavyaḥ strīṣu rāja-kuleṣu ca — “Dvěma osobám není radno věřit — politikovi a ženě.” To jsou autoritativní pokyny śāster, a proto bychom měli být při svém jednání se ženami velice opatrní.

Někdy je naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy kritizováno, že se v něm stýkají muži a ženy. Vědomí Kṛṣṇy je však pro každého; nezáleží na tom, zda je člověk muž či žena. Pán Kṛṣṇa Osobně říká: striyo vaiśyās tathā śūdrās te 'pi yānti parāṁ gatim. Každý — ať už žena, śūdra nebo vaiśya, o brāhmaṇovi či kṣatriyovi ani nemluvě — se může vrátit domů, zpátky k Bohu, bude-li striktně následovat pokyny duchovního mistra a śāster. Žádáme proto všechny členy hnutí pro vědomí Kṛṣṇy — muže i ženy — aby se nenechali upoutat tělesnými rysy, ale pouze Kṛṣṇou. Pak bude vše v pořádku; jinak bude vždy hrozit nebezpečí.