Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.17.38

Verš

jajñe tvaṣṭur dakṣiṇāgnau
dānavīṁ yonim āśritaḥ
vṛtra ity abhivikhyāto
jñāna-vijñāna-saṁyutaḥ

Synonyma

jajñe — narodil se; tvaṣṭuḥ — brāhmaṇy, který se jmenoval Tvaṣṭā; dakṣiṇa-agnau — v obětním ohni zvaném dakṣiṇāgni; dānavīm — démonský; yonim — životní druh; āśritaḥ — přijal útočiště v; vṛtraḥ — Vṛtra; iti — takto; abhivikhyātaḥ — proslavený; jñāna-vijñāna-saṁyutaḥ — plně obdařený transcendentálním poznáním a jeho praktickým uplatněním v životě.

Překlad

Tentýž Citraketu se kvůli prokletí od matky Durgy (Bhavānī, manželky Pána Śivy) narodil v démonském druhu života. Ačkoliv byl stále plně obeznámený s transcendentálním poznáním a jeho praktickým uplatněním v životě, zjevil se jako démon při ohnivé oběti, kterou vykonával Tvaṣṭā, a tak začal být známý jako Vṛtrāsura.

Význam

Slovo yoni je obvykle chápáno ve významu jāti — rod, skupina či druh. I když se Vṛtrāsura zjevil v rodu démonů, je jasně řečeno, že jeho duchovní poznání i nadále existovalo. Jñāna-vijñāna-saṁyutaḥ—duchovní poznání, které měl, a jeho praktické uplatnění v životě se mu neztratily. Proto je řečeno, že i když oddaný z nějakého důvodu poklesne, přesto není ztracen.

yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto 'bhajatāṁ sva-dharmataḥ

Jakmile je někdo jednou pokročilý v oddané službě, již své duchovní jmění nikdy, za žádných okolností neztratí. Jakýkoliv duchovní pokrok, kterého dosáhl, si nese s sebou. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě. I když bhakti-yogī poklesne, narodí se v bohaté rodině nebo v rodině brāhmaṇů, kde opět začne vykonávat činnosti oddané služby od bodu, kde skončil. Přestože byl Vṛtrāsura známý jako asura, démon, o své vědomí Kṛṣṇy neboli oddanou službu nepřišel.