Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.17.36

Verš

śrī-śuka uvāca
iti śrutvā bhagavataḥ
śivasyomābhibhāṣitam
babhūva śānta-dhī rājan
devī vigata-vismayā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; śrutvā — když slyšela; bhagavataḥ — nejmocnějšího poloboha; śivasya — Pána Śivy; umā — Pārvatī; abhibhāṣitam — pokyn; babhūva — stala se; śānta-dhīḥ — velmi klidná; rājan — ó králi Parīkṣite; devī — bohyně; vigata-vismayā — zbavená údivu.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, když polobohyně (Umā, manželka Pána Śivy) vyslechla tuto řeč svého manžela, přestala se chování krále Citraketua divit a ustálila svou inteligenci.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že slovo śānta-dhīḥ znamená svīya-pūrva-svabhāva-smṛtyā. Když si Pārvatī vzpomněla na své dřívější chování — jak proklela Citraketua — velice se styděla a zakryla si tvář cípem svého sārī. Přiznala, že Citraketua proklela neprávem.