Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.15

Verš

sa itthaṁ pratibuddhātmā
citraketur dvijoktibhiḥ
gṛhāndha-kūpān niṣkrāntaḥ
saraḥ-paṅkād iva dvipaḥ

Synonyma

saḥ — on; ittham — takto; pratibuddha-ātmā — plně si vědom duchovního poznání; citraketuḥ — král Citraketu; dvija-uktibhiḥ — díky pokynům dokonalých brāhmaṇů (Aṅgiry a Nārady Muniho); gṛha-andha-kūpāt — z temné studny rodinného života; niṣkrāntaḥ — vyšel; saraḥ — jezera či vodní nádrže; paṅkāt — z bahna; iva — jako; dvipaḥ — slon.

Překlad

Král Citraketu, osvícený pokyny brāhmaṇů Aṅgiry a Nārady, si byl nyní plně vědom duchovního poznání. Opustil temnou studnu rodinného života, stejně jako slon vyjde z bahnité vodní nádrže.