Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.40

Verš

dhig aprajāṁ striyaṁ pāpāṁ
patyuś cāgṛha-sammatām
suprajābhiḥ sapatnībhir
dāsīm iva tiraskṛtām

Synonyma

dhik — úplné odsouzení; aprajām — bez syna; striyam — na ženu; pāpām — s hříšnými činnostmi; patyuḥ — manželem; ca — také; a-gṛha-sammatām — která není doma ctěná; su-prajābhiḥ — jež mají syny; sapatnībhiḥ — spolumanželkami; dāsīm — služebná; iva — přesně jako; tiraskṛtām — haněná.

Překlad

Manželku, která nemá syny, její manžel doma zanedbává a spolumanželky ji haní jako služebnou. Taková žena je po všech stránkách odsouzená za svůj hříšný život.

Význam

Cāṇakya Paṇḍita prohlásil:

mātā yasya gṛhe nāsti
bhāryā cāpriya-vādinī
araṇyaṁ tena gantavyaṁ
yathāraṇyaṁ tathā gṛham

“Ten, kdo doma nemá matku a jehož manželka nemluví sladce, by měl odejít do lesa. Pro takového člověka není mezi životem doma a životem v lese rozdíl.” Stejně tak pro ženu, která nemá syna, o niž se její manžel nestará a kterou její spolumanželky přehlížejí a jednají s ní jako se služebnou, je také lepší odejít do lesa než zůstat doma.