Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.32

Verš

atha kāla upāvṛtte
kumāraḥ samajāyata
janayan śūrasenānāṁ
śṛṇvatāṁ paramāṁ mudam

Synonyma

atha — poté; kāle upāvṛtte — v pravý čas; kumāraḥ — syn; samajāyata — narodil se; janayan — vytvářející; śūrasenānām — obyvatel Śūraseny; śṛṇvatām — když slyšeli; paramām — nejvyšší; mudam — radost.

Překlad

Poté se v pravý čas králi narodil syn. Tato zpráva naplnila všechny obyvatele státu Śūrasena nesmírnou radostí.