Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.13

Verš

na tasya sampadaḥ sarvā
mahiṣyo vāma-locanāḥ
sārvabhaumasya bhūś ceyam
abhavan prīti-hetavaḥ

Synonyma

na — ne; tasya — jeho (Citraketua); sampadaḥ — největší bohatství; sarvāḥ — všechny; mahiṣyaḥ — královny; vāma-locanāḥ — které měly velice přitažlivé oči; sārva-bhaumasya — vládce; bhūḥ — země; ca — také; iyam — toto; abhavan — byly; prīti-hetavaḥ — zdroje potěšení.

Překlad

Všechny jeho královny měly nádherné obličeje s přitažlivýma očima, ale přesto ani jeho bohatství, stovky a tisíce královen, ani země, jejímž byl svrchovaným vlastníkem, mu nepřinášely štěstí.