Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.13.12-13

Verš

tāṁ dadarśānudhāvantīṁ
cāṇḍālīm iva rūpiṇīm
jarayā vepamānāṅgīṁ
yakṣma-grastām asṛk-paṭām
vikīrya palitān keśāṁs
tiṣṭha tiṣṭheti bhāṣiṇīm
mīna-gandhy-asu-gandhena
kurvatīṁ mārga-dūṣaṇam

Synonyma

tām — hříšnou reakci; dadarśa — viděl; anudhāvantīm — pronásledující; cāṇḍālīm — žena z nejnižší třídy; iva — jako; rūpiṇīm — přijímající podobu; jarayā — kvůli stáří; vepamāna-aṅgīm — jejíž údy se třásly; yakṣma-grastām — nakažená tuberkulózou; asṛk-paṭām — jejíž šaty byly potřísněné krví; vikīrya — rozcuchané; palitān — prošedivělé; keśān — vlasy; tiṣṭha tiṣṭha — počkej, počkej; iti — takto; bhāṣiṇīm — volající; mīna-gandhi — rybí zápach; asu — jejíž dech; gandhena — nepříjemným zápachem; kurvatīm — způsobující; mārga-dūṣaṇam — znečištění celé ulice.

Překlad

Indra viděl, jak ho pronásleduje zosobněná hříšná reakce v podobě ženy z nejnižší třídy, třídy caṇḍālů. Vypadala velmi staře. Všechny její údy se třásly, a jelikož byla postižená tuberkulózou, měla tělo a šaty potřísněné krví. Z úst jí vycházel nesnesitelný rybí zápach, který zamořoval celou ulici. Volala na Indru: “Počkej, počkej!”

Význam

Člověk postižený tuberkulózou často zvrací krev a má potom zakrvácené šaty.