Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.1.32

Verš

ūcur niṣedhitās tāṁs te
vaivasvata-puraḥsarāḥ
ke yūyaṁ pratiṣeddhāro
dharma-rājasya śāsanam

Synonyma

ūcuḥ — odpověděli; niṣedhitāḥ — na zákaz; tān — služebníkům Pána Viṣṇua; te — oni; vaivasvata — Yamarāje; puraḥ-sarāḥ — pomocníci, poslové; ke — kdo; yūyam — vy všichni; pratiṣed-dhāraḥ — kteří vzdorujete; dharma-rājasya — krále náboženských zásad, Yamarāje; śāsanam — vládní pravomoci.

Překlad

Když služebníci Yamarāje, syna boha Slunce, slyšeli tento zákaz, odpověděli: Kdo jste, pánové, že se opovažujete vzdorovat pravomoci Yamarāje?

Význam

Podle svých hříšných činností spadal Ajāmila do pravomoci Yamarāje, svrchovaného soudce, jenž je pověřen posuzováním hříchů živých bytostí. Yamarājovi služebníci byli překvapeni, když slyšeli zákaz dotýkat se Ajāmila, protože jim dosud nikdo ve třech světech ve vykonávání jejich povinnosti nebránil.