Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.8.21

Verš

kṣvelikāyāṁ māṁ mṛṣā-samādhināmīlita-dṛśaṁ prema-saṁrambheṇa cakita-cakita āgatya pṛṣad-aparuṣa-viṣāṇāgreṇa luṭhati.

Synonyma

kṣvelikāyām — když si hrál; mām — se mnou; mṛṣā — předstíraným; samādhinā — tranzem v meditaci; āmīlita-dṛśam — se zavřenýma očima; prema-saṁrambheṇa — kvůli hněvu pocházejícímu z lásky; cakita-cakitaḥ — se strachem; āgatya — přicházející; pṛṣat — jako kapky vody; aparuṣa — velice jemnými; viṣāṇa — rohů; agreṇa — špičkami; luṭhati — dotýká se mého těla.

Překlad

Běda, když si se mnou ten malý jelínek hrál a viděl, jak se zavřenýma očima předstírám meditaci, obcházel mě s hněvem vyvolaným láskou a bázlivě se mě dotýkal špičkami svých jemných rohů, které jsem cítil jako kapky vody.

Význam

Nyní král Bharata považuje svou meditaci za strojenou. Když meditoval, myslel ve skutečnosti na svého jelínka, a působilo mu velké potěšení, když do něho zvíře píchalo svými rohy. Král předstíral meditaci, ale ve skutečnosti myslel na jelínka, což nebylo nic jiného než příznak jeho pádu.