Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.2.3

Verš

tad upalabhya bhagavān ādi-puruṣaḥ sadasi gāyantīṁ pūrvacittiṁ nāmāpsarasam abhiyāpayām āsa.

Synonyma

tat — to; upalabhya — znal; bhagavān — nejmocnější; ādi-puruṣaḥ — první stvořená bytost tohoto vesmíru; sadasi — ve svém shromáždění; gāyantīm — tanečnici; pūrvacittim — Pūrvacitti; nāma — jménem; apsarasam — nebeskou tanečnici; abhiyāpayām āsa — seslal.

Překlad

Pán Brahmā, první a nejmocnější stvořená bytost tohoto vesmíru, znal touhu krále Āgnīdhry. Vybral tu nejlepší z tanečnic ve svém shromáždění, která se jmenovala Pūrvacitti, a poslal ji za králem.

Význam

V tomto verši jsou významná slova bhagavān ādi-puruṣaḥ. Bhagavān ādi-puruṣaḥ je Pán Kṛṣṇa. Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Pán Kṛṣṇa je původní osoba. Arjuna Ho v Bhagavad-gītě oslovuje také jako původní osobu (puruṣam ādyam). Pán Kṛṣṇa se také nazývá Bhagavān. V tomto verši ovšem čteme, že výraz bhagavān ādi-puruṣaḥ se vztahuje na Brahmu. Důvod je ten, že Brahmā plně zastupuje Nejvyšší Osobnost Božství a je prvorozeným tvorem ve vesmíru. Pán Brahmā znal touhu Mahārāje Āgnīdhry, protože je stejně mocný jako Pán Viṣṇu. Stejně jako Pán Viṣṇu díky Svému postavení Paramātmy zná touhu každé živé bytosti, zná ji i Pán Brahmā, neboť ho Viṣṇu jako jeho prostředník informuje. O tom hovoří Śrīmad-Bhāgavatam (1.1.1): tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye — Pán Viṣṇu Brahmu o všem informuje z hloubi jeho srdce. Jelikož Mahārāja Āgnīdhra uctíval právě Pána Brahmu, Brahmā byl potěšen a poslal Apsaru Pūrvacitti, aby ho uspokojila.