Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.18.14

Verš

tasmād rajo-rāga-viṣāda-manyu-
māna-spṛhā-bhayadainyādhimūlam
hitvā gṛhaṁ saṁsṛti-cakravālaṁ
nṛsiṁha-pādaṁ bhajatākutobhayam iti

Synonyma

tasmāt — proto; rajaḥ — vášně či hmotných tužeb; rāga — připoutanost k hmotným věcem; viṣāda — potom zklamání; manyu — hněv; māna-spṛhā — touha získat společenské uznání; bhaya — strach; dainya — chudoby; adhimūlam — základní příčina; hitvā — zanechte; gṛham — života v domácnosti; saṁsṛti-cakravālam — koloběh zrození a smrti; nṛsiṁha-pādam — lotosové nohy Pána Nṛsiṁhadeva; bhajata — uctívejte; akutaḥ-bhayam — útočiště nebojácnosti; iti — takto.

Překlad

Proto se, ó démoni, vzdejte takzvaného štěstí rodinného života a odevzdejte se lotosovým nohám Pána Nṛsiṁhadeva, které jsou skutečným útočištěm nebojácnosti. Zapletení v rodinném životě je základní příčinou hmotné připoutanosti, nekonečných tužeb, zasmušilosti, hněvu, zoufalství, strachu a touhy po falešné prestiži, jejichž výsledkem je koloběh zrození a smrti.