Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.11.17

Verš

bhrātṛvyam enaṁ tad adabhra-vīryam
upekṣayādhyedhitam apramattaḥ
guror hareś caraṇopāsanāstro
jahi vyalīkaṁ svayam ātma-moṣam

Synonyma

bhrātṛvyam — nepřítel, jehož nelze podceňovat; enam — tato mysl; tat — ta; adabhra-vīryam — velice mocná; upekṣayā — zanedbáváním; adhyedhitam — jejíž moc zbytečně vzrůstá; apramattaḥ — ten, kdo není v iluzi; guroḥ — duchovního mistra; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; caraṇa — lotosových nohou; upāsanā-astraḥ — použitím zbraně v podobě uctívání; jahi — přemož; vyalīkam — falešnou; svayam — osobně; ātma-moṣam — která zahaluje přirozené postavení živé bytosti.

Překlad

Tato neovládnutá mysl je největším nepřítelem živé bytosti. Pokud ji člověk zanedbá a nechá jí volnost, mysl bude čím dál mocnější a nakonec ho porazí. I když není skutečná, je velice silná a zahaluje přirozené postavení duše. Ó králi, snaž se prosím přemoci tuto mysl zbraní v podobě služby lotosovým nohám duchovního mistra a Nejvyšší Osobnosti Božství. Věnuj se tomu s velkou péčí.

Význam

Existuje jedna zbraň, se kterou lze snadno přemoci mysl, a tou je nevšímavost. Mysl nám neustále říká, abychom dělali to či ono; proto bychom se měli stát velkými odborníky na neposlouchání jejích příkazů a postupně ji naučit poslouchat příkazy duše. Příkazům mysli bychom se neměli podřizovat. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říkal, že abychom ovládli mysl, měli bychom ji ihned po probuzení mnohokrát zbít botou a totéž udělat znovu, než jdeme spát. K ovládnutí mysli nabádají všechny śāstry. Pokud to neděláme, jsme odsouzeni následovat příkazy mysli. Další autorizovanou metodou je striktně plnit pokyny duchovního mistra a zaměstnat se službou Pánu. Pak bude mysl automaticky ovládnutá. Śrī Caitanya Mahāprabhu učil Śrīlu Rūpu Gosvāmīho:

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

Když živá bytost získá milostí gurua a Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, semínko oddané služby, začíná její skutečný život. Řídí-li se pokyny duchovního mistra, je Kṛṣṇovou milostí osvobozena od služby mysli.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k jedenácté kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Jaḍa Bharata poučuje krále Rahūgaṇu”.