Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.9.3

Verš

tad-darśanenāgata-sādhvasaḥ kṣitāv
avandatāṅgaṁ vinamayya daṇḍavat
dṛgbhyāṁ prapaśyan prapibann ivārbhakaś
cumbann ivāsyena bhujair ivāśliṣan

Synonyma

tat-darśanena — když uviděl Pána; āgata-sādhvasaḥ — Dhruva Mahārāja, který byl velice zmatený; kṣitau — na zem; avandata — vzdal poklony; aṅgam — tělo; vinamayya — natáhl; daṇḍavat — jako tyč; dṛgbhyām — očima; prapaśyan — upřenýma; prapiban — pil; iva — jako; arbhakaḥ — chlapec; cumban — líbal; iva — jako; āsyena — ústy; bhujaiḥ — pažemi; iva — jako; āśliṣan — objímal.

Překlad

Když Dhruva Mahārāja viděl svého Pána přímo před sebou, nesmírně ho to vzrušilo. Naplněný láskou k Bohu padl k Jeho nohám jako tyč a poklonami Mu vzdal úctu. V extázi se díval na Pána, jako by očima pil Jeho podobu, ústy líbal Jeho lotosové nohy a pažemi Ho objímal.

Význam

Když Dhruva Mahārāja viděl Nejvyššího Pána přímo před sebou, byl pochopitelně velmi vzrušený. Plný posvátné úcty se na Něho díval, jako by očima pil celou Jeho podobu. Láska oddaného k Nejvyšší Osobnosti Božství je tak intenzívní, že si přeje neustále líbat a objímat Pánovy lotosové nohy a dotýkat se konečků Jeho prstů. Všechny tyto změny na těle Dhruvy Mahārāje svědčí o tom, že když spatřil Pána tváří v tvář, projevil osm transcendentálních příznaků extáze.