Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.77

Verš

sarvato mana ākṛṣya
hṛdi bhūtendriyāśayam
dhyāyan bhagavato rūpaṁ
nādrākṣīt kiñcanāparam

Synonyma

sarvataḥ — všestranně; manaḥ — mysl; ākṛṣya — soustředil; hṛdi — v srdci; bhūta-indriya-āśayam — sídlo smyslů a smyslových předmětů; dhyāyan — při meditování; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; rūpam — podobu; na adrākṣīt — neviděl; kiñcana — cokoliv; aparam — jiného.

Překlad

Smysly a smyslové předměty byly naprosto pod jeho kontrolou, a tak dokázal soustředit mysl na podobu Nejvyšší Osobnosti Božství, aniž by se uchyloval k něčemu jinému.

Význam

Zde je jasně popsána podstata jógové meditace. Je třeba soustředit mysl na podobu Nejvyšší Osobnosti Božství a neuchylovat se k žádnému jinému cíli. Není pravda, že se můžeme soustředit na nějaký neosobní cíl a meditovat o něm. Bhagavad-gītā vysvětluje, že snažit se o něco takového je pouhá ztráta času a příčina zbytečných nesnází.