Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.13

Verš

āhvayantam ivoddhastair
dvijān kāma-dughair drumaiḥ
vrajantam iva mātaṅgair
gṛṇantam iva nirjharaiḥ

Synonyma

āhvayantam — které volají; iva — jako kdyby; ut-hastaiḥ — se zdviženými pažemi (větvemi); dvijān — ptáky; kāma-dughaiḥ — které plní přání; drumaiḥ — se stromy; vrajantam — pohybují se; iva — jako by; mātaṅgaiḥ — slony; gṛṇantam — zní; iva — jako by; nirjharaiḥ — vodopády.

Překlad

Rostou tam vysoké stromy, jejichž zdvižené větve jako by lákaly zpěvné ptáky. Když po pahorcích táhnou stáda slonů, zdá se, že se i hora Kailās pohybuje s nimi. Také šumění vodopádů vytváří dojem, jako kdyby šuměla celá hora.