Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.31.26

Verš

śrī-śuka uvāca
ya eṣa uttānapado
mānavasyānuvarṇitaḥ
vaṁśaḥ priyavratasyāpi
nibodha nṛpa-sattama

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; yaḥ — kterou; eṣaḥ — tuto dynastii; uttānapadaḥ — krále Uttānapādy; mānavasya — syna Svāyambhuvy Manua; anuvarṇitaḥ — popsal, kráčeje ve stopách předchozích ācāryů; vaṁśaḥ — dynastii; priyavratasya — krále Priyavraty; api — také; nibodha — snaž se pochopit; nṛpa-sattama — ó nejlepší z králů.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó nejlepší z králů (králi Parīkṣite), tímto jsem dokončil vyprávění o potomcích prvního syna Svāyambhuvy Manua, Uttānapādy. Nyní se pokusím popsat činnosti potomků Priyavraty, Manuova druhého syna. Poslouchej prosím pozorně.

Význam

Dhruva Mahārāja byl synem krále Uttānapādy a popis činností jejich potomků končí u Pracetů. Nyní má Śrī Śukadeva Gosvāmī v úmyslu popsat potomky Mahārāje Priyavraty, druhého syna Svāyambhuvy Manua.