Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.30.36

Verš

yatra nārāyaṇaḥ sākṣād
bhagavān nyāsināṁ gatiḥ
saṁstūyate sat-kathāsu
mukta-saṅgaiḥ punaḥ punaḥ

Synonyma

yatra — kde; nārāyaṇaḥ — Pán Nārāyaṇa; sākṣāt — přímo; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; nyāsinām — členů životního stavu odříkání; gatiḥ — konečný cíl; saṁstūyate — je uctíván; sat-kathāsu — diskutováním transcendentální vibrace; mukta-saṅgaiḥ — těmi, kdo jsou zbaveni hmotného znečištění; punaḥ punaḥ — znovu a znovu.

Překlad

Nejvyšší Pán, Nārāyaṇa, je přítomný mezi oddanými, kteří se věnují naslouchání a opěvování svatého jména Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán Nārāyaṇa je konečným cílem sannyāsīnů (členů životního stavu odříkání) a ti, kdo jsou zbaveni hmotného znečištění, Ho uctívají prostřednictvím tohoto saṅkīrtanového hnutí a znovu a znovu zpívají Jeho svaté jméno.

Význam

Māyāvādští sannyāsīni postrádají skutečnou přítomnost Nārāyaṇa, protože za Nārāyaṇa falešně prohlašují sami sebe. Podle své zavedené etikety se navzájem oslovují jako Nārāyaṇa. Říkat, že každý je chrámem Nārāyaṇa, je v pořádku, ale považovat za Nārāyaṇa jinou lidskou bytost je velkým přestupkem. Pojetí daridra-nārāyaṇa (chudého Nārāyaṇa) — pokus ztotožňovat chudáka s Nārāyaṇem — je také velký přestupek. Přestupkem je i ztotožňování Nārāyaṇa s polobohy, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva.

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ
brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta
sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

“Ten, kdo řadí Pána Nārāyaṇa do stejné kategorie s velkými polobohy, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, je započítáván mezi nevěřící.” Skutečnost je taková, že vykonáváním saṅkīrtana-yajñi lze okamžitě potěšit Nejvyšší Osobnost Božství. Nārāyaṇa pak Osobně sestoupí a je bezprostředně přítomný. V tomto věku Kali je Nārāyaṇa bezprostředně přítomný v podobě Pána Caitanyi, o Němž Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.32) říká:

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi sumedhasaḥ

“Ve věku Kali se inteligentní lidé věnují skupinovému zpívání, aby uctívali inkarnaci Boha, která neustále zpívá jméno Kṛṣṇy. Přestože pleť tohoto avatāra není černá, jedná se o Samotného Kṛṣṇu. Doprovázejí Ho Jeho společníci, služebníci, zbraně a důvěrní druhové.” Lidský život je určen pro potěšení Nārāyaṇa, a toho lze snadno dosáhnout vykonáváním saṅkīrtana-yajñi. Kdykoliv někde probíhá skupinové zpívání svatých jmen Pána, okamžitě se tam zjeví Gaura Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství ve Své inkarnaci jako Pán Caitanya, a je saṅkīrtana-yajñou uctíván.

Zde je řečeno, že Nārāyaṇa je nyāsināṁ gatiḥ, konečný cíl sannyāsīnů. Cílem těch, kdo se zřekli hmotného světa, je dosáhnout Nārāyaṇa. Každý vaiṣṇavský sannyāsī proto odevzdává svůj život službě Nārāyaṇovi a nikdy za Nārāyaṇa neprohlašuje sebe samotného. Pokud se někdo chce stát Nārāyaṇem, pak místo aby byl nirvaira (bez nepřátelství k ostatním živým bytostem), stává se nepřítelem Nejvyššího Pána. Pokus stát se Nārāyaṇem tedy představuje ten největší přestupek. Zato když někdo opěvuje či rozebírá transcendentální činnosti Pána, ihned se zbaví všeho nepřátelství. V tomto hmotném světě je každý naplněn záští vůči všem ostatním, ale když člověk zpívá svaté jméno Pána nebo o něm rozmlouvá, přestane být nepřátelský a zbaví se hmotných tužeb. Nepřátelství vůči všem ostatním živým bytostem pramení z našeho nepřátelství vůči Nejvyšší Osobnosti Božství. Přestaneme-li projevovat závist a zášť vůči Nejvyššímu Pánu, zavládne v lidské společnosti mír, jednota a bratrství. Bez Nārāyaṇa a saṅkīrtana-yajñi není mír v tomto hmotném světě možný.