Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.30.3

Verš

maitreya uvāca
pracetaso ’ntar udadhau
pitur ādeśa-kāriṇaḥ
japa-yajñena tapasā
purañjanam atoṣayan

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya pravil; pracetasaḥ — Pracetové; antaḥ — v; udadhau — moři; pituḥ — svého otce; ādeśa-kāriṇaḥ — vykonavatelé příkazu; japa-yajñena — zpěvem manter; tapasā — při podrobení se tvrdé askezi; puram-janam — Nejvyšší Osobnost Božství; atoṣayan — uspokojili.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pravil: Synové krále Prācīnabarhiho zvaní Pracetové se podrobili tvrdé askezi v moři, aby vyplnili pokyn svého otce. Zpěvem a opakováním manter, které jim dal Pán Śiva, dokázali uspokojit Pána Viṣṇua, Nejvyšší Osobnost Božství.

Význam

Modlitby Nejvyšší Osobnosti Božství lze skládat i přímo, ale když opakujeme modlitby velkých oddaných, jako je Pán Śiva a Pán Brahmā — když kráčíme ve stopách velkých osobností — můžeme Pána velice snadno potěšit. Někdy například zpíváme tuto mantru z Brahma-saṁhity (5.29):

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Govindu, prvotního Pána a prvního praotce, který pase krávy plnící všechny touhy v sídle postaveném z duchovních drahokamů a obklopeném milióny stromů přání. S velkou úctou a láskou Mu neustále slouží statisíce lakṣmī neboli gopī.” Protože tuto modlitbu složil Pán Brahmā, jejím přednesem následujeme jeho příkladu. To je nejsnadnější způsob, jak uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství. Čistý oddaný se nikdy nepokouší dospět k Pánovi přímo. Nejdůležitějším způsobem uctívání Pána je postupovat přes učednickou posloupnost oddaných. Pracetové tedy opakovali modlitby, které Nejvyšší Osobnosti Božství přednesl Pán Śiva, a díky tomu se jim podařilo Nejvyššího Pána potěšit.

Nejvyšší Pán je zde označen slovem purañjana. Podle Madhvācāryi se živá bytost nazývá purañjana proto, že se stala obyvatelem tohoto hmotného světa a je nucena v něm žít pod vlivem tří kvalit hmotné přírody. Nejvyšší Osobnost Božství tvoří tento hmotný svět (pura) a také do něho vstupuje. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham. Pán vstupuje do srdce živé bytosti i do atomu, a proto se živá bytost i Pán nazývají purañjana. Jeden purañjana, živá bytost, je podřízený svrchovanému purañjanovi, a povinností podřízeného purañjany je tedy uspokojovat svrchovaného purañjanu. To je oddaná služba. Pán Rudra neboli Pán Śiva je původní ācārya vaiṣṇavské sampradāyi zvané Rudra-sampradāya. Rudra-gītena naznačuje, že Pracetové dosáhli duchovního úspěchu v učednické posloupnosti Pána Rudry.