Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.28.54

Verš

haṁsāv ahaṁ ca tvaṁ cārya
sakhāyau mānasāyanau
abhūtām antarā vaukaḥ
sahasra-parivatsarān

Synonyma

haṁsau — dvě labutě; aham — Já; ca — a; tvam — ty; ca — také; ārya — ó velká duše; sakhāyau — přátelé; mānasa-ayanau — společně na jezeře Mānasa; abhūtām — stali se; antarā — odděleni; — vskutku; okaḥ — od původního domova; sahasra — tisíce; pari — po sobě jdoucích; vatsarān — let.

Překlad

Můj milý vznešený příteli, ty i Já jsme jako dvě labutě a žijeme ve stejném srdci, které je jako jezero Mānasa. Přestože spolu žijeme již mnoho tisíc let, jsme stále velice daleko od svého původního domova.

Význam

Původním domovem živé bytosti a Nejvyšší Osobnosti Božství je duchovní svět. V duchovním světě žije Pán společně s živými bytostmi pokojným životem. Jelikož je živá bytost stále zaměstnaná službou Pánu, oba sdílejí v duchovním světě život plný blaženosti. Když si však chce živá bytost užívat sama, klesá do hmotného světa. Dokonce i tehdy s ní Pán zůstává jako Nadduše, její důvěrný přítel, ale živá bytost to pod vlivem svého zapomnění neví a zůstává podmíněná v každém vesmírném věku. Přestože ji Pán doprovází jako její přítel, živá bytost Ho kvůli hmotné existenci plné zapomnění nepoznává.