Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.28.46

Verš

yadā nopalabhetāṅghrāv
ūṣmāṇaṁ patyur arcatī
āsīt saṁvigna-hṛdayā
yūtha-bhraṣṭā mṛgī yathā

Synonyma

yadā — když; na — ne; upalabheta — cítila; aṅghrau — v nohách; ūṣmāṇam — teplo; patyuḥ — svého manžela; arcatī — když sloužila; āsīt — začala být; saṁvigna — plná obav; hṛdayā — v srdci; yūtha-bhraṣṭā — připravena o svého manžela; mṛgī — laň; yathā — jako.

Překlad

Když sloužila svému manželovi tím, že mu masírovala nohy, necítila v nich již žádné teplo, a tak pochopila, že opustil své tělo. To, že zůstala sama, ji naplnilo úzkostí. Zbavená společnosti svého manžela se cítila stejně jako laň odloučená od svého partnera.

Význam

Jakmile se zastaví oběh krve a vzduchu v těle, znamená to, že duše opustila tělo. Zastavení oběhu krve je cítit, když ruce a nohy ztratí své teplo. Zda je tělo živé nebo ne, zjistíme podle tlukotu srdce a teploty nohou a rukou.