Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.28.45

Verš

ajānatī priyatamaṁ
yadoparatam aṅganā
susthirāsanam āsādya
yathā-pūrvam upācarat

Synonyma

ajānatī — aniž by věděla; priya-tamam — její drahý manžel; yadā — když; uparatam — opustil tělo; aṅganā — žena; susthira — ustálený; āsanam — na svém sedátku; āsādya — přicházela; yathā — jako; pūrvam — předtím; upācarat — stále mu sloužila.

Překlad

Dcera krále Vidarbhy sloužila jako obvykle svému manželovi, který byl usazený v ustálené pozici, dokud nezjistila, že opustil tělo.

Význam

Je zjevné, že královna se svým manželem při službě ani nemluvila. Pouze mlčky vykonávala své předepsané povinnosti. Nepřestávala se svou službou, dokud nezjistila, že manžel opustil své tělo.